Napelem tervezés – csatlakozási dokumentáció


Napelem tervezés – csatlakozási dokumentáció szolgáltatással segítjük a napelemes rendszereket kivitelező vagy beruházó partnereinket. Minden szolgáltató esetén elkészítjük a csatlakozási dokumentációt, melynek jóváhagyása után megkezdhető a kivitelezés.

A tervezési szolgáltatás támogatására 3D modell alapú részletes energiahozam szimulációt tudunk készíteni a minél pontosabb becsülhető energiahozam megállapítására, az ideális elhelyezés, telepítési terv kialakításának érdekében.

Szolgáltatásunk megrendeléséhez vegye fel velünk a kapcsolatot!

Napelem tervezés – csatlakozási dokumentáció kapcsolódó szabványok és jogszabályok

ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK:
MSZ 1: 2002 Szabványos villamos feszültségek (29.020)
MSZ 1585:2001 Erősáramú üzemi szabályzat (29.020)
MSZ-1600/11:1982 Létesítési Biztonsági Szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű
erősáramú villamos berendezések számára, villamos kezelőterek
MSZ 2364 Épületek villamos berendezésének létesítése
MSZ 4851-1:1988 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Általános szabályok és a
véd􀄘vezet􀄘 állapotának vizsgálata (91.140.50)
MSZ 4851-2:1990 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. A földelési ellen- állás és a
fajlagos talajellenállás mérése (91.140.50)
MSZ 4851-3:1989 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Védővezetős érintésvédelmi
módok mérési módszerei (91.140.50)
MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú
kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhet􀄘sége (29.060.20)

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv

TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK:
1993 évi XCIII. Sz. törvény a munkavédelemről, és a 5/1993(XII26.) MÜM rendelet (végrehajtási
utasítás),

1996. évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, valamint a

28/2011.(IX/6) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

54/2014 (XII. 5) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

382/2007. (XII.23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési
eljárásokról

VET a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény

Vhr a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendeleteinek végrehajtásáról szóló
273/2007. Korm. rendelet

76/2011. NFM a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről szóló rendelet

64/2011. NFM a villamos energia rendszerhasználati díjak megállapításának és alkalmazásának
szabályairól szóló rendelet