REFERENCIA LISTA MEGTEKINTÉSE ITT.

Miért kell az energetikai tanúsítvány ?

Az uniós ajánlásra bevezetett jogszabály 2012-től kötelezővé teszi a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján, minden – nem a kivételek alá tartozó – épület/ingatlan esetén a 7/2006 TNM rendelet szerinti számításon alapuló tanúsítvány kiállítását, ha az adás-vételre vagy bérbeadásra kerül.

Letölthető energetikai tanúsítvány minta itt.

Tanúsítás menete:

Az első lépés a megrendelés után, hogy megállapodunk a helyszíni felmérés időpontjában. Miután az ingatlan építészeti és gépészeti állapotának felmérése megtörtént, a hatályos rendeletek alapján elvégezhetőek a szükséges számítások, elkészíthető a tanúsítvány az erre kamarai jogosultsággal rendelkező mérnök által.

Energetikai tanúsítvány

A tanúsítványt elektronikus formában (e-mailben), és postai úton is eljuttathatjuk Önhöz a számlával együtt, melynek díját a kézhezvétel után az átutalásos számla alapján tud rendezni vagy helyszínen készpénzben.

Dokumentumok, amelyekkel gyorsíthatja, segítheti munkánkat:

Amennyiben rendelkezésre áll bármilyen építészeti tervdokumentáció (alaprajz, metszet, műszaki leírás), úgy kérjük, ezeket a helyszíni felmérés időpontjára készítsék elő. Ezen kívül szükségünk lesz a tanúsítandó ingatlan helyrajzi számára is, ez adásvételi szerződésről, tulajdoni lapról leolvasható.

Hasznos tudnivalók:

Mikor nem kell energetikai tanúsítvány ?

– Különálló épületek esetében, amikor azok hasznos alapterülete 50 m2-nél kisebb (Figyelem! Ez csak különálló épületekre vonatkozik, az 50 m2-nél kisebb lakásokra nem!)
– Amikor az épület éves szinten 4 hónapnál rövidebb ideig tartó használatra van szánva
– Amikor az épület használati időtartama legfeljebb 2 év (pl. ideiglenesen felállított épületek)
– Vallási, hitéleti rendeltetésű épületek esetében (pl. templomok)
– Jogszabály által védetté (pl. műemlékké nyilvánított, vagy egyéb úton értékvédelemben részesített) épületek, illetve építészeti értékvédelemben részesült területen található épületekre
– Mezőgazdasági célú épület esetében
– Azoknál az épületeknél, ahol a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat ideje alatt nagyobb mint 20 W/m3
– Amikor a fűtési szezon során több mint hússzoros légcserére van szükség
– Műhelyként funkcionáló épület esetében
– Levegővel felfújt ideiglenes építmények, sátorok esetében.

Meddig érvényes az energetikai tanúsítvány ?

Az általunk kiállított tanúsítvány 10 évig érvényes, 10 éven belül csak akkor veszíti el érvényességét, ha az adott ingatlanban olyan mértékű szerkezeti, gépészeti változtatást, korszerűsítést hajtanak végre, ami befolyásolja az ingatlan energetikai besorolását (pl. falak utólagos hőszigetelése, nyílászáró csere, kazán cseréje).

Miből áll a helyszíni felmérés?

A helyszíni felmérés során mérnök kollegánk megvizsgálja az épület szerkezeteinek (külső falak, fődémek, nyílászárók, stb.) minőségét és mennyiségét, valamint az épület energetikai berendezéseinek (kazán, melegvíz termelők, stb.) milyenségét.

Milyen energetikai osztályok vannak?

a_to_i_white

A rendelet alapján “AA++” (legjobb) és “JJ” (legrosszabb) kategóriák közé sorolható minden épület. A korábban egy betűs kategóriák (A+-tól I-ig) már nem alkalmazhatóak új tanúsítás esetén, a rendeletben bekövetkezett változtatások miatt. A korábbi kategóriák nem felelnek meg két betűs utódjuknak (“B” nem egyenlő “BB”-vel), mivel a rendelet jelentősen szigorodott ilyen tekintetben, a referencia értéket, összehasonlítási alapot már a közel nulla energiaigényű épületek követelményértéke adja. Így egy korábban “B” kategóriájú épület az új rendelet alapján könnyen “DD” vagy akár “EE” kategóriába is sorolódhat.